به گزارش پارس ، به نقل از سایت هیئت فوتبال استان اصفهان، تعدادی از بازیکنان سپاهان با حضور در محل این هیئت اقدام به ثبت قرارداد خود کردند.

قرارداد بازیکنان تیم سپاهان با حضور رضا فتاحی مسئول ثبت قراردادهای این تیم در هیات فوتبال به ثبت رسید.

اسامی بازیکنان به شرح زیر است:

شهاب گردان، محمد غلامی، اروین بولکو، محسن ایران نژاد، محرم نویدکیا، هادی عقیلی، احسان حاج صفی،   (یک فصل)

 

جواهیر سوکای، محمد علی احمدی، علی حمودی، رحمان احمدی، حسین پاپی، رادومیر جلاویچ، امید ابراهیمی، ابوالقاسم دهنوی، حمید رضا کاظمی، علی غلامی، علی کریمی، علی چوپانی، مهدی امینی (دو فصل)  

 

امین جهان عالیان، یعقوب کریمی، (سه فصل)

 

محمد حسین مرادمند، (چهارفصل)

 

مهدی شریفی، (پنج فصل)