به گزارش پارس ، اسماعیل حسن زاده در گفت وگو بافارس، در مورد ثبت قرارداد دهنوی با سپاهان، اظهار داشت: با توجه به تصمیمی که برای دهنوی گرفته بودیم وی طبق دستور موقت از فعالیت در کلیه مسائل فوتبال محروم  است و هرگونه اقدام فوتبالی اش ایراد دارد.

وی افزود: حالا اینکه او قراردادش را با سپاهان ثبت کرده مزید علت است که باید پاسخگوی این مسئله هم باشد.

حسن زاده ادامه داد: این موضوع ربطی به هیئت فوتبال اصفهان و سپاهان ندارد و شخص دهنوی باید پاسخگو باشد. قطعا در جلسه ۴ تیرماه به این موضوع نیز مانند موضوع قبلی رسیدگی خواهیم کرد.