به گزارش پارس، ب ه نقل از سایت فدراسیون کشتی، دکتر علی طاهری رئیس کمیته پزشکی و ضد دوپینگ فدراسیون کشتی این مطلب را امروز (یکشنبه) با ارسال نامه ای به فدراسیون کشتی و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اعلام کرده است.

وی در نامه خود اعلام کرد که علیرضا گودرزی آزادکار وزن ۹۶ کیلوگرم کشتی در جریان مسابقات انتخابی تیم های ملی از انجام تست دوپینگ خودداری کرده است.

متن نامه دکتر علی طاهری به فدراسیون کشتی و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به این شرح است:

" در جریان مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی، علیرضا گودرزی علیرغم اعلام جهت انجام نمونه گیری کنترل دوپینگ با افسر اخذ کنترل دوپینگ و پزشک ناظر مسابقات همکاری نکرده و حتی از امضای برگه ابلاغیه و مراجعه به ایستگاه کنترل دوپینگ خودداری کرده است.

لذا با عنایت به بند ۳ از فصل دوم آیین نامه جهانی مبارزه با دوپینگ که به تایید فدراسیون جهانی کشتی هم رسیده است که: " امتناع، قصور یا غیبت از شرکت در نمونه گیری بدون توجیهات قابل قبول پس از احضار یا ابلاغ جهت نمونه گیری بر اساس قوانین اجرای نهاد مجاز به نمونه گیری، یا هرگونه طفره رفتن یا اخلال در روند جمع آوری نمونه به عنون مصداق بارز دوپینگ می باشد. براساس ماده ۱-۳-۱۰ نامبرده به مدت ۲ سال از شرکت در کلیه مسابقات داخلی و خارجی محروم می باشد.

بدیهی است هرگونه تخفیف یا کاهش در مدت محرومیت تنها با اعلام نظر قطعی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ میسر خواهد بود. "