یان اوبلاک دروازه بان اسلوونیایی با ارزش ترین دروازبان دنیای فوتبال از نگاه ترانسفرمارکت است .