به گزارش پارس نیوز، 

نیمار در سال 2017 بارسلونا را به ازای مبلغ 222 میلیون یورو به مقصد پاری سن ژرمن ترک کرد و دمبله جانشین وی در بارسلونا شد.

بارتومئو گفت: «امکان بازگشت نیمار به بارسلونا وجود ندارد زیرا برنامه دیگری را با وجود دمبله و کوتینیو در دست داریم. از داشتن این بازیکن راضی هستیم، دمبله از نیمار بهتر و یک بازیکن حرفه ای است. دمبله جوان است و به باشگاه بزرگی آماده است و باید خود را با شرایط جدید وفق دهد که آسان نیست. او بازیکن بهتری است.»