به گزارش پارس نیوز، 

در این دیدار پاریسی ها با گل خود چوپو موتینگ پیش افتاده بودند اما استراسبورگ در دقیقه 26 توانست کار را به تساوی بکشد.

چوپو موتینگ می توانست دو دقیقه بعد بار دیگر پاریسی ها را پیش بیندازد اما او یکی از عجیب ترین ضربات ممکن را به توپ زد و همه را حیرت زده کرد.

روی پاس در عمق دنی آلوس بود که کریستوفر انکونکو صاحب موقعیت شد و ضربه او از بالای دست دروازه بان استراسبورگ عبور کرد و از تکل کاپیتان حریف هم کاری ساخته نبود و در حال ورود به دروازه بود که چوپو موتینگ از راه رسید و مردد برای زدن یا رها کردن توپ، ضربه ای به آن زد که توپ دقیقا روی خط دروازه ایستاد و توسط مدافعان حریف دفع شد.

چهره بهت زده انکونکو و همین طور کیلیان امباپه که روی نیمکت نشسته بود، از واکنش های جالب به این حرکت چوپو موتینگ بود. ضمن اینکه در شبکه های اجتماعی هم کاربران به این اتفاق واکنش های جالبی داشتند.