به گزارش پارس نیوز، 

تیم ملی در فروردین ماه دو فیفادی داشت اما به خاطر فشردگی بازی های داخلی در آنها بازی دوستانه برگزار نکرد. حال اما به درخواست کره ای ها قرار است ایران در روز 17 خرداد در چین دیداری دوستانه مقابل آنها داشته باشد. فدراسیون همچنین مشغول رایزنی با چند کشور دیگر است تا پیش از بازی کره یک دیدار دوستانه دیگر هم برگزار کند. ترجیح فدراسیون این است که آن مسابقه هم در شرق آسیا برگزار شود.