به گزارش پارس نیوز، 

درست فردای روزی که استقلال بازی را به پرسپولیس باخت هیات مدیره باشگاه استقلال جلسه ای تشکیل داد که در بند 7 مصوبه این جلسه اینچنین آمده است:«به منظور ایجاد آرامش در افکار عمومی و پرهیز و اجتناب از هرگونه رفتار تنش زا و تحریک آمیز و همچنین ایجاد وحدت رویه فیما بین تمامی ارکان باشگاه اعم از بازیکنان، کادرفنی و اجرایی، ورزشی، پزشکی و معاونین باشگاه و لزوم تبیین سیاست گذاری باشگاه توسط مدیرعامل باشگاه مقرر گردید تمامی افراد و عناصر مذکور از هرگونه فعالیت و اعلام نظر در فضای مجازی و در امور مرتبط با باشگاه جدا اجنتاب نمایند.» سوال اینجا است که آیا این مصوبات اجرا می شود؟

باشگاهی که رئیس هیات مدیره، معاون ورزشی، سرمربی، پسر سرمربی و تمامی بازیکنانش فعال مجازی باشند قطعا فقط در صفحات مجازی پررنگ است و شاید اینچنین است که در حساس ترین شرایط ممکن یک بازیکن تحت تاثیر خیلی از مسائل بیرونی در فوتبال هوس می کند مقابل نزدیک به 80 هزار نفر پنالتی چیپ بزند.