به گزارش پارس نیوز، 

پس از اینکه در سال ۱۹۷۳ یک کودتای سیاسی در کشور شیلی شکل گرفت که درنهایت کام مردم این کشور برای سالیان طولانی تلخ شد.

جریان از این قرار است که بعد از این کودتای سیاسی نظامی، دولت وقت این کشور چندین هزار نفر انسان بی گناه را از ضلع شمالی ورزشگاه استادیوم ملی وارد کردند و بعد از گذشت چند دقیقه همه افراد را به رگبار بستند.

این اتفاق تلخ به قدری روی مردم کشور شیلی تاثیر گذاشت که تا به امروز حتی با شلوغ شدن ورزشگاه هیچ‌کس به قسمت ضلع شمالی استادیوم ملی نمی‌رود. حتی گفته می‌شود پس از بازسازی دوباره ورزشگاه، به درخواست مردم این کشور، ضلع شمالی ورزشگاه بدون تغییر باقی ماند.