به گزارش پارس نیوز، 

در لحظاتی از نیمه اول دربی 89 بازیکنان پرسپولیس و استقلال با هم درگیر شدند.