به گزارش پارس نیوز، 

زمانی که محمدرضا احمدی، گزارشگر بازی استقلال و پرسپولیس با اتومبیلش وارد ورزشگاه شد یکی از تماشاگران برای گرفتن عکس یادگاری با احمدی خود را مقابل اتومبیل او انداخت!