به گزارش پارس نیوز، 

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون فوتبال امروز از ساعت 10:10 در هتل المپیک آغاز شد. مهدی تاج یکی از حاضران در مجمع بود که امروز به توضیح هزینه های انجام شده با پاداش های کنفدراسیون فوتبال آسیا پرداخت. او درباره هزینه های انجام شده با سهم فوتبال ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: «درخواست بودجه 972 هزار و 750 یورویی بابت احداث چمن طبیعی شماره یک را داشته‌ایم. چمن مصنوعی را احداث کردیم و چمن زمین شماره دو را هم افتتاح کردیم. مبالع دیگری چهار هزار، 5 هزار و هفت هزار دلار پول‌های متفاوت از فیفا گرفته‌ایم که بابت نگهداری چمن، کلاس داوری و... گرفته‌ایم.»

او درباره خوابگاه بانوان تیم ملی هم گفت: «یک مبلغ 3 هزار دلار بابت خوابگاه بانوان گرفته‌ایم که این خوابگاه پشت زمین چمن مصنوعی قرار دارد که به زودی آنجا تخریب خواهد شد و برای بازسازی پیمانکار انتخاب شده است.»