به گزارش پارس نیوز، 

دیدار دو تیم نساجی مازندران و تراکتورسازی تبریز از هفته هجدهم برگزار و از سوی تماشاگران تیم نساجی مازندران تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داوران در دقیقه ۵۵ بازی و پرتاب بطری به طرف کمک داور دوم رخ داد.

این تیم به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

یحیی گل محمدی، سرمربی تیم پدیده شهر خودرو به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت و خروج از محوطه فنی که منجر به اخراج وی شد و خودداری از اجرای دستور داور به مدت دو دقیقه، به توبیخ کتبی و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.