به گزارش پارس نیوز، 

رضا محمدی منش سرمربی تیم پگاه تهران که در دیدار با آویژه صنعت در لیگ برتر نسبت به داوران و خبرنگاران توهین کرده بود، از سوی فدراسیون بسکتبال تا تشکیل کمیته انضباطی از نشستن روی نیمکت تیمش محروم شده است.

ورژ آبکاریان، رئیس کمیته مسابقات در این باره گفت: طبق گزارشی که ناظر مسابقات ارائه داده است این مربی پس از پایان مسابقه نسبت به داوران و خبرنگاران فحاشی کرده و برهمین اساس فعلا تا اطلاع ثانوی وتاز زمان تشکیل کمیته انضباطی از نشستن روی نیمکت تیمش محروم شده است.