به گزارش پارس نیوز، 

اخیرا جورجینا کلیپ جالبی از "ایوا" دختر رونالدو منتشر کرد که در آن دختر ستاره پرتغالی حسابی با مجسمه "سوباسا" شخصیت کارتون فوتبالیست ها سرگرم شده است. جورجینا در توصیف این کلیپ نوشته است:"ایوا عاشق سوباسا شده است."

کارتون ژاپنی فوتبالیست ها در میان فوتبالدوستان جهان در سالهای اخیر محبوبیت زیادی داشته است.

دختر رونالدو عاشق سوباسا شد!