به گزارش پارس نیوز، 

روزنامه خبرورزشی در شماره روز دوشنبه خود پرده از لو رفتن حضور یک مربی معروف در یک پارتی داد. این نشریه امروز هم روی جلد خود خبری دیگری درباره این ماجرای جنجالی منتشر کرد. خبرورزشی نوشت فیلم این پارتی هم لو رفته است و عامل لو رفتن آن هم یک بازیکن بوده است!