به گزارش پارس نیوز، 

داود رفعتی در مورد نحوه قضاوت علیرضا فغانی به عنوان داور ویدیویی بازی پرسپولیس و نفت آبادان در هفته بیستم لیگ برتر گفت: قرار است در این مسابقه ما فقط این سیستم را آزمایش کنیم و علیرضا فغانی در این مسابقه به صورت آفلاین قضاوت خواهد کرد و در واقع هیچ صحنه‌ای از مسابقه مورد بازبینی داور وسط مسابقه قرار نخواهد گرفت و فغانی فقط جهت تست این سیستم به عنوان داور ویدیویی در این مسابقه قضاوت می‌کند.

رفعتی در مورد اینکه امکان دارد این سیستم به صورت قطعی در دربی پایتخت به اجرا گذاشته شود، اظهار داشت: ما باید با فیفا جلسه بگذاریم از فیفا درخواست جلسه‌ای برای اجرای VAR در فوتبال ایران کرده‌ایم که هنوز پاسخی به ما نداده‌اند.

وی در مورد اینکه سیستمی که در بازی پرسپولیس و نفت آبادان مورد آزمایش قرار می‌گیرد جدید است یا همان سیستم تست شده در موارد گذشته است، گفت: در گذشته ما یک نرم‌افزار را مورد آزمایش قرار دادیم اما این یک سیستم پخش تلویزیونی است که یک شرکت ایرانی آن را ارائه کرده است.