به گزارش پارس نیوز، 

رنکینگ جهانی گلبال اعلام شد که براین اساس جایگاه تیم ایران در جدول تغییری نکرده است. در بخش مردان، تیم ایران در رده ششم قرار دارد که نسبت به قبل بدون تغییر بوده است. برزیل، لیتوانی، آلمان، بلژیک و چین رده های اول تا پنجم را در اختیار دارند.

در بخش بانوان، برزیل، ترکیه، چین، ژاپن و آمریکا رده های اول تا پنجم را کسب کرده اند. تیم کشورمان در رده نوزدهم قرار دارد که جابه‌جایی در مقایسه با قبل نداشته است.