به گزارش پارس نیوز، 

با آمار ارائه شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، در بخش های مختلف عملکرد بازیکنان مشخص شد. در تعداد خطاها وحید امیری توانست از همه پیشی بگیرد و در واقع بازیکنی شود که بیشتر از همه خطا کرده است. او در مجموع 5 بازی که برای ایران انجام  داد 19 خطا کرد تا صدر خطاکارها بایستد. اشکان دژاگه هم با 11 خطا در رده هفتم قرار گرفت.