به گزارش پارس نیوز، 

مهاجم تیم ملی در چند سال گذشته هر چند فراز و نشیب هایی داشته ولی معمولا اینقدر خوب بوده که حالا هواداران توقع داشته باشند به باشگاه بزرگی برود. مهدی  هم در جام جهانی و هم در جام ملت ها خوب بود و توقعات کارلوس کی روش را برآورده کرد، هر چند گهگاه موقعیت های خوبی را از دست داد. مهدی در پاسخ به این سوال که زمان ن نرسیده به یک باشگاه بزرگ و بهتر برود با لبخند گفت: «نه اینکه دوست نداشته باشم ولی به هر حال باید پیشنهاد هم باشد که من بخواهم جدی به آن فکر کنم.»