به گزارش پارس نیوز، 

فدراسیون جهانی وزنه برداری قوانین فنی مسابقات در سال 2019 را اعلام کرد و در این قوانین دو تصمیم مهم گرفته شده است.

یکی از این قوانین این است که اگر ورزشکار هالتر را با کفش خود لمس کند خطا محسوب می شود.

از این رو دیگر ورزشکاران نباید هالتر را با پای خود در حین مسابقه لمس کنند. ورود ویدیو چک به وزنه برداری از دیگر تصمیمات مهم برای سال 2019 است.

قرار است چهار دوربین، یکی در جلوی تخته، دو دوربین در دوطرف و یکی در پشت تخته نصب شود.

زمانی که ورزشکار یا تیم درخواست challenge می کنند، باید روی تلویزیون حاضر در سالن کلمه challenge نشان داده شود. روند کار به این صورت است که ژوری با متوقف کردن مسابقه می تواند بازبینی را انجام دهد یا ورزشکار و یا تیم این کار انجام دهند که ورزشکار و یا تیم که در خواست بازبینی دارند، باید قبل از اینکه زمان برای حرکت بعدی آغاز شود یا نام ورزشکار بعدی اعلام شود  challenge کارت خود را برای نزدیک ترین کنترل فنی ارسال کنند.

کنترل فنی هم پس ازدریافت challenge کارت باید بلافاصله باید مسابقه را متوقف کند.

برای هر ورزشکار در هروزن تنها یک challenge کارت در نظر گرفته شده و درخواست بازبینی فقط یکبار برای هر ورزشکار می تواند انجام شود با این حال اگر حق با ورزشکار باشد، برای تیم یا ورزشکار  حق challenge حفظ می شود.

محسن بیرانوند که عضو کمیته آموزش فدراسیون جهانی است در جلسات کمیته ها پیشنهاد استفاده از ویدید چک را داده بود.