به گزارش پارس نیوز، 

بررسی تعداد خطا‌های تیم‌های لیگ برتری در ۱۵ مسابقه نیم‌فصل اول مشخص کرد استقلالی‌ها با رکورد ۱۷/۹ خطا در هر بازی از این نظر بیشترین تعداد خطا در هر بازی را به خود اختصاص دادند. این در حالی است که تیم شفر همواره به پرس کردن بازیکنان حریف شهره بوده و با در نظر گرفتن این نکته، طبیعی هم به نظر می‌رسد که با اجرای تاکتیک تخریبی از سوی این سرمربی آلمانی، اولین تیم از نظر تعداد زیاد خطا همین تیم باشد.

پرسپولیس با ۱۷/۳ خطا در هر بازی از این نظر در رتبه دوم این جدول ایستاده و تیم‌های صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان هر یک با ۱۷/۲ خطا در هر مسابقه رده سوم را مشترکاً به خود اختصاص دادند.