به گزارش پارس نیوز، 

سامان قدوس این روزها خیلی سخت تلاش می کند. او کمی خسته است چون امسال استراحت نداشته است. بعد از بازی های جام جهانی سریعا به تمرینات تیمی اش ملحق شد و مدتی کنار استرسوندز بود و در نهایت به آمیان فرانسه رفت. این خستگی کمی از کیفیت او کاسته است. سامان می داند باید در تیم ملی قدرت تدافعی خود را بیشتر کند و خودش هم این را تائید می کند: «بله، من این را خوب می دانم که هنوز دفاعم خوب نیست و باید بهتر شوم.» ظاهرا جلسه سرپایی کی روش و سامان پس از تمرین روز یکشنبه تیم ملی هم به خاطر همین بود چون سرمربی دقایق با دست یکسری چیزها را برای او توضیح می داد.