به گزارش پارس نیوز، 

این روزها حضور زنان در ورزشگاه ها جدی تر از همیشه به نظر می رسد. اخبار پیرامون وزارت ورزش و دولت برای برداشتن محدودیت های اعمال شده نشان می‌دهد به زودی شاهد حضور زنان در ورزشگاه ها خواهیم بود. اتفاقی که وزیر ورزش ابتدا در صفحه اینستاگرام آن را تایید کرد اما پس از آن که یکی از کاربران از صحبت او انتقاد کرد و از احتمال گزینشی بودن و محدودیت دوباره در حضور زنان در ورزشگاه ها نوشت، سلطانی فر به طور مستقیم به صحبت های او واکنش نشان داد.

 

 

به نظر می‌رسد عزم وزارت ورزش برای ورود زنان به ورزشگاه ها جدی تر از همیشه است.