به گزارش پارس نیوز، 

فریبرز محمودزاده در مورد شرایط فسخ یک‌طرفه قرارداد اظهار کرد: با توجه به ماده ۱۵ آئین نامه نقل و انتقالات، باشگاه‌ها و بازیکنانی که مبانی حقوقی و تعهداتی را در متن قرارداد طرفین گنجانده‌اند و ادعای عدم رعایت آن را دارند، با طرح شکایت در سازمان لیگ و منوط به اعلام نظر کمیته محترم تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال می‌توانند  فقط در زمان نقل و انتقالات نیم فصل از تاریخ ۱۶ دی تا ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ مبادرت به فسخ یک‌طرفه قرارداد نمایند.

او تصریح کرد: بدیهی است با توجه به قوانین حقوقی، تمام مسئولیت‌های ناشی از این موضوع متوجه طرف فسخ کننده است.