به گزارش پارس نیوز، 

تصویری از ورزش علی اکبر ناطق نوری در زورخانه بانک مرکزی را می بینید.

ناطق نوری در حال ورزش در زورخانه

انتهای پیام/