به گزارش پارس نیوز، مهدی قائدی سال گذشته در سانحه تصادف در بوشهر یکی از نزدیک ترین دوستانش را از دست داد و پس از تحقیق و تفحص مراجع ذیصلاح او به عنوان راننده بدون گواهینامه شناخته شد و با صدور قرار مجرمیت روز گذشته پرونده اش به دادگاه ارسال شد.

مهدی قائدی پس از صدور قرار مجرمیت با انتشار یک پست در فضای مجازی خبر ساز شد.

واکنش عجیب مهدی قائدی بعد از صدور قرار مجرمیتش در قتل!

او در حال استراحت روی قایق در جزیره کیش به نوعی بی تفاوتی خود را نسبت به این اتفاق بروز داده است که در نوع خود جالب توجه است.