به گزارش پارس نیوز، حسین خبیری معاون باشگاه پرسپولیس پست عجیبی را از طریق صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت که با این پست احتمال جدایی او از این باشگاه قوت گرفت.

پست عجیب اینستاگرامی معاون باشگاه پرسپولیس

پست عجیب اینستاگرامی معاون باشگاه پرسپولیس