به گزارش پارس نیوز، 

حسین عفش سرمربى تیم ملى امید سوریه در خصوص نخستین بازى این تیم مقابل ایران که با پیروزی 2 گله شاگردان کرانچار خاتمه یافت، اظهار داشت: شاهد بازى خوبى بین دو تیم بودیم. ایران تیم قدرتمندى است و بازیکنان بسیار خوبى در ترکیب این تیم حضور داشتند.یکى از خصوصیات بازى تیم هاى ایرانى سرعت انتقال از دفاع به حمله است.آنها باز هم در این زمینه موفق عمل کردند و به خط دفاع ما فشار آوردند.موقعیت هاى خوبى شکل دادند و از همین فرصت ها به خوبى استفاده کردند. 

سرمربى سوریه اضافه کرد: بازى مقابل تیم قدرتمندى مثل ایران براى ما بسیار مفید است و هدفمان همین بود که کیفیت تیم خودمان را ارزیابى کنیم. شرایط اردو و میزبانى هم بسیار مناسب است. تلاش مى کنیم در بازى دوم هم عملکرد مناسبى داشته باشیم و مقابل تیم ایران نمایش بهترى داشته باشیم.براى ما کسب تجربه مناسب از نتیجه مهمتر است که در این بازى ها همین هدف را دنبال مى کنیم.

انتهای پیام/