به گزارش پارس ، به نقل از ایسنا، روزنامه داریو دی ناوارا چاپ پامپلونا مدعی شد قرارداد مسعود شجاعی پس از پنج فصل حضور در این تیم تمدید نمی شود.

این روزنامه مدعی شد قرارداد داگر و روبن گونسالس به زودی با اوساسونا تمدید می شود اما به نظر نمی رسد مسئولان این باشگاه قرارداد مسعود شجاعی، بازیکن ۲۹ ساله ایرانی این تیم را تمدید کنند.

یکی از نزدیکان باشگاه اوساسونا بدون توضیح درباره شرایط مسعود شجاعی در تیم اوساسونا گفت: هرگونه تغییر در سیاست گذاری باشگاه بستگی به سیاست های مالی باشگاه دارد.