به گزارش پارس نیوز، مجید کیهانی در 2، 3 سال گذشته نشان داده است که با هرکسی نمی‌سازد و با توجه به اینکه گفته می‌شود او اکثر تصمیم‌ها را به تنهایی می‌گیرد، به همین دلیل انتصاب و استعفاهای زیادی در این فدراسیون رخ داده، اما ظاهرا هم زبانان و همشهریان وی رابطه خوبی با او دارند و به همین دلیل اکثر پست‌های فدراسیون را در اختیار گرفته‌اند.

حمیدرضا فردین پور که اصالتی کرمانشاهی دارد و همشهری کیهانی است، چندین پست را در فدراسیون در اختیار دارد. نایب رئیس فدراسیون، کارشناس خبره ورزشی و عضو هیات رئیسه فدراسیون، عضو سازمان تیم‌های ملی، مسئول کمیته آموزش فدراسیون و سرپرستی هیات تهران از جمله سمت‌های وی در دوومیدانی است.

او سال گذشته نیز رئیس هایت دوومیدانی کرمانشاه بود که جای خود را به فرد دیگری داد.

همچنین عباس فتحی که همزبان رئیس فدراسیون محسوب می‌شود، ریاست هیات دوومیدانی ایلام، مسئول کمیته مسابقات فدراسیون و مسئولیت انجمن دوومیدانی آموزشگاه‌های کشور را برعهده دارد.

اینکه چطور دو نفر در فدراسیون این همه سمت دارند در نوع خود جالب است و نکته قابل توجه‌تر اینکه چطور به همه این پست‌ها می‌توانند رسیدگی کنند!