به گزارش پارس نیوز، به نقل از  روابط عمومی کمیته ملی المپیک، سعید حسنی پور، نایب رئیس کمیسیون ورزشکاران ضمن بیان این مطلب ابراز داشت: روز نخست این گردهمایی در خصوص شرایط حضور ورزشکاران در قبل، حین برگزاری و در پایان بازیهای المپیک بحث و تبادل نظر شد و حتی در این باره از نمایندگان کمیسیون ورزشکاران دیگر کشور نیز نظر خواهی گردید.

وی ادامه داد: کمیسیون وررزشکاران IOC  و OCA به دنبال آن است تا با نظر خواهی از نمایندگان کشورهای دیگر شرایطی را ایجاد کنند تا ملی پوشان در ایام برپایی بازیها بدون کوچکترین مشکل و دغدغه ای بتوانند به تمرینات و مسابقات خود بپردازند. همچنین اعضای کمیته برگزاری المپیک ۲۰۲۰ ژاپن به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری بازیها پرداختند که در خصوص اقدامات انجام شده و در دست اقدام موارد متعددی را اعلام کردند که بخش عمده ای از نشست روز نخست به این موضوع پرداخته شد. در ادامه کوجی رییس کمیسیون ورزشکاران آسیا که قهرمان پرتاب چکش المپیک بوده نیز به ارائه گزارشی در خصوص فعالیت های  انجام شده پرداخت.
وی ادامه داد: همچنین در خصوص ورزش پاک تاکیدات بسیاری شد و یکی از بحثهای مهم این نشست بود.
سومین گردهمایی ورزشکاران آسیا طی روزهای سوم و چهارم آذرماه در توکیو برگزار شد و کیمیا علیزاده و سعید حسنی پور از سوی کمیسیون ورزشکاران در این نشست حضور داشتند