به گزارش پارس نیوز، با استعفای علیرضا رحیمی از ریاست فدراسیون هندبال به دلیل بازنشسته بودن، دولو به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب شد.

بالافاصله بعد از معرفی سرپرست ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون هندبال از روز شنبه آغاز شد.

در طی روزهای گذشته برخی از پیشکسوتان و اهالی هندبال با مراجعه به فدراسسون فرم های ثبت‌نام را دریافت تا جهت تکمیل پرونده اقدام کنند.

در این بین، رضا مهدوی، فرزند ابوالحسن مهدوی، رئیس مستعفی فدراسیون هندبال در بین کاندیداها دیده می‌شود.

ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون هندبال از روز شنبه 26 آبان ماه آغاز و به مدت 10 روز کاری ادامه خواهد داشت.از سوی وزارت ورزش و جوانان محسن سمیع زاده به عنوان دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون هندبال معرفی شده است.