به گزارش پارس نیوز، یکی از آقا‌زاد‌ه‌ها که پدرش در عرصه ورزش و سیاست مسئولیت داشته و هم‌اکنون یکی از مدیران بلندپایه سیاسی به حساب می‌‌آید به همراه یکی از تیم‌های ورزشی به مسابقات جهانی رفته است.

گفته می‌شود این فرد با استفاده از امتیاز و سهمیه‌ای که به وی داده بودند، برای حضور در مسابقات جهانی موفق به دریافت روادید و سفر به یک کشور خارجی شده است.

این مسابقات هم‌اکنون در یکی از کشور‌های خارجی در حال برگزاری است.