به گزارش پارس نیوز، 

معاون وزیر ورزش و جوانان در مورد ریاست فدراسیون فوتبال و بحث بازنشستگی مهدی تاج گفت: هر چه مجمع در مورد ریاست فدراسیون تصمیم بگیرد می پذیریم.

محمدرضا داور زنی در اینباره در جمع خبرنگاران گفت: فدراسیون ها یک نهاد عمومی و غیر دولتی هستند و در مورد فدراسیون فوتبال و بحث بازنشستگی تاج هر چه مجمع تصمیم بگیرد همان می شود و ما هم می پذیریم.

وی ادامه داد: اساسنامه فدراسیون فوتبال در اینگونه موارد تکلیف را مشخص کرده است و طبق اساسنامه در اینگونه موارد مجمع می تواند نظر نهایی را بدهد.

انتهای پیام/