به گزارش پارس نیوز، در استمرار اقدامات عمرانی مرکز ملی فوتبال، عملیات تعویض چمن مصنوعی مرکز ملی فوتبال آغاز شد که در واقع در این پروژه نسبت به ترمیم زیر سازی و نصب چمن مصنوعی جدید استاندارد بین المللی که توسط فیفا تامین شده است، آغاز و در ظرف دو ماه آینده این زمین جهت استفاده تیم های ملی فوتبال قابل بهره برداری است.

لازم به ذکر است، سنگ فرش اطراف این زمین، حصار کشی در این پروژه صورت خواهد گرفت و تامین هزینه های آن با پیگیری فدراسیون فوتبال، از طریق فیفا تامین می شود.