به گزارش پارس نیوز، 

در این جلسه که آقایان نادر جعفر یوسفی و محمدرضا رستمی به عنوان اعضای جدید این هیات رییسه برای نخستین بار حضور یافته بودند، به حاضرین معرفی گردیدند. در ادامه پیرو دستور جلسهT پیرامون مباحثی همچون بازاریابی، جذب مشارکت ها،حامیان مالی و همکاری با دبیرخانه مناطق آزاد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه کارنامه کاری مربی کوبایی برای حضور در تیم های پایه مورد تصویب اعضای هیات رییسه قرار گرفت و براساس مصوبه قبلی هیات رییسه مقرر گردید همکاری با مربی مذکور در دستور کار فدراسیون قرار گیرد.

انتهای پیام/