به گزارش پارس نیوز، با توجه به گزارش واصله در خصوص رفتار غیر اخلاقی سعید جلالی راد، بازیکن تیم پدیده مشهد  و نظر به اینکه این نوع رفتار نقض آشکار و مسلم قوانین و مقررات قانونی و اخلاقی محسوب می شود  که به اعتبار فوتبال کشور لطمه وارد می کند، لذا ضمن تشکیل پرونده و بررسی دلایل و مدارک موجود با توجه به اهمیت موضوع و لزوم ادامه تحقیقات در این زمینه مستنداٌ به مواد ۲۳ و ۶۵ آیین نامه کمیته اخلاق دستور موقت مبنی بر تعلیق کلیه فعالیت های رسمی نامبرده در حوزه فوتبال جمهوری اسلامی ایران به مدت یک ماه از روز ۶ آبان صادر می گردد.