به گزارش پارس نیوز، بازیکنان تیم فوتبال استقلال از ساعت 11:30 برای برگزاری یک نوبت تمرین در زمین صنایع دفاع حاضر شدند .

  • شاگردان شفر قبل از آغاز تمرین در جلسه فنی حاضر شدند و به آنالیز حریف خود در جام حذفی پرداختند .
  • بازیکنان تیم فوتبال استقلال با پوشیدن البسه زمستانی که از سوی مربیان در اختیارشان قرار گرفت و عکس یادگاری انداختند .

البسه جدید بر تن شاگردان شفر

  • روح الله باقری به دلیل جراحی دندان و با اجازه از کادر فنی در تمرین امروز شرکت نکرد اما این بازیکن در محل تمرین آبی ها حاضر شد .
  • قبل شروع تمرین کادر فنی تنیس فوتبال بازی کردند .همچنین دروازه بانان تیم فوتبال استقلال هم زیر نظر نامدارى به بازى تنیس فوتبال پرداختند
  • در ابتداى تمرین شفر دقایقى با بازیکنان تیم به صحبت پرداخت.
  • شاگردان شفر به گرم کردن بدن هاى خود زیر نطر فیلیپ پرداختند.
  • داریوش شجاعیان زیر مهرشاد فیزیوتراپ تیم تمرینات خود را دنبال کرد.
  • پژمان منتظری و علی کریمی غایب تمرین استقلال بودند.