به گزارش پارس نیوز، اگرچه وزارت ورزش در رابطه با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته ها هنوز به سراغِ بازنشسته های مجموعه خود و اعمال قانون در مورد آنها نرفته اما قطعا در این مجموعه هم بازنشسته هایی هستند که باید به واسطه قانون ابلاغی رئیس جمهور ترک پست کنند و از جمله مدیرکل حراست. 

محمدجواد عباباف مدیرکل حراست وزارت ورزش و از جمله مدیران بازنشسته در این وزارتخانه است. وی که پیش از این مدیرکل حراست آموزش و پرورش و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود، ۲۵ دی ماه گذشته حکمِ مسعود سلطانی فر برای این مدیریت را گرفت و جایگزین ایرج عرب شد. 

دو ماه بعد از حکم سلطانی فر برای انتصاب عباباف به عنوان مدیرکل حراست ورزش هم مهدی تاج با حکمی وی را به عنوان رئیس کمیته امنیت فدراسیون فوتبال منصوب کرد. با ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشسته ها اما عباباف باید از مجموعه ورزش خداحافظی کند به خصوص اینکه استثناهای قائل شده برای پرسنل بازنشسته دستگاه های نظامی و امنیتی هم کمک حالِ وی برای ادامه حضور در مجموعه ورزش نیست. 

طبق قانون دستگاه های نظامی و امنیتی می توانند یک درصد از ظرفیت پرسنلی خود را با جذب نیروهای بازنشسته تکمیل کنند. البته رایزنی هایی برای افزایش این میزان به ۲۰ درصد نیز انجام شده اما آنچه اهمیت دارد اینکه پرسنل نظامی و امنیتی بازنشسته فقط در دستگاه خود مجاز به استفاده از این قانون برای ادامه فعالیت هستند. 

بنابراین عباباف که بازنشسته وزارت اطلاعات به حساب می آید نمی تواند، در ورزش و به عنوان مدیرکل حراست وزارتخانه ادامه فعالیت داشته باشد. ضمن اینکه از آنجا که قانون منع به کارگیری بازنشسته ها در مورد فدراسیون ها هم اعمال می شود، وی باید با کمیته امنیت فدراسیون فوتبال هم خداحافظی کند.

در مورد کمیته امنیت فدراسیون فوتبال و مدیریت جدید آن، تصمیم گیری با خودِ مدیران فدراسیون است اما مدیرکل حراست وزارت ورزش با تعامل این وزارتخانه، حراست کل کشور و وزارت اطلاعات و از میان گزینه های پیشنهادی انتخاب می شود. 

مدیران وزارت ورزش تا به امرو قانون منع به کارگیری بازنشسته ها رو در  ۵ فدراسیون اجرا کرده است اما هنوز اجرای این قانون در این وزارتخانه آغاز نشده است در حالیکه علاوه بر عباباف، فریبا محمدیان معاون امور بانوان وزارت ورزش نیز جزو بازنشسته ها به حساب می آید.