به گزارش پارس نیوز، بعد از اینکه برخی ملی‌پوشان از شرایط نامناسب اردوی ملی انتقاد کردند مسعود قاسمی سرپرست و مدیر تیم‌های ملی در گفت و گویی به شدت از ورزشکاران انتقاد کرد که صحبت‌های او واکنش شدید حامد حدادی و دیگر  ورزشکاران را در پی داشت.

بر همین اساس کمیته فنی فدراسیون تصمیم گرفته از ورزشکاران برای حضور در جلسه امروز دعوت کند و بر همین اساس چند ملی پوش از جمله بهنام یخچالی، ارسلان کاظمی،‌ محمد جمشیدی، حامد حدادی و چند بازیکن دیگر در این جلسه حضور دارند تا ماجرای پیش آمده بررسی شود.

موضوع اصلی مصاحبه مسعود قاسمی است که گفته بود بازیکنان فراموش کردند که در خوابگاه می‌خوابیدند و شام نداشتند که این صحبت‌ها با واکنش شدید ملی‌پوشان همراه بود.

فدراسیون امروز از بازیکنان خواسته تا به صورت جدا جدا در جلسه شرکت کنند که با مخالفت ملی‌پوشان مواجه شده‌است و بازیکنان تصمیم دارند باهم به فدراسیون بروند.

محمد مهدی ایزدپناه عضو کمیته فنی فدراسیون بسکتبال چند روز قبل به ایسنا گفته بود که این کمیته در نظر دارد با دعوت از بازیکنان ماجرای پیش آمده را بررسی کند.