به گزارش پارس نیوز، 

سامان فائزی به دلیل عفونت از ناحیه مچ پا در راستای آسیب دیدگی در تمرینات تیم ملی والیبال، زیر تیغ جراحی رفت.

فائزی در چارچوب یکی از تمرینات تیم ملی، از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شده بود که بنا به نظر پزشک تیم، پیچ خوردگی ساده تشخیص داده شد. مدتی بعد اما مچ پای فائزی با عفونت شدید مواجه شد یه میزانی که وی مجبور شد پای خود را به تیغ جراحان بسپارد.

گفتنی است تیم ملی والیبال ایران چندین سال سیامک افروزی را به عنوان پزشک و فیزیوتراپیست تیم ملی روی نیمکت داشت اما یک سال قبل این پزشک از سمت خود استعفا کرد و جای خود را به مهدی احمدی داد.


انتهای پیام/