به گزارش پارس نیوز، صبح امروز و در تمرین نساجی مازندران یک اتفاق ویژه افتاد.

محمد مسافری هواداران نابینای نساجی مازندران که در بیشتر بازی های این تیم در ورزشگاه های محتلف حضور دارد به همراه دوستش عادل میهمان بازیکنان تیم بودند.
در این تمرین،نکونام و شاگردانش به مناسبت روز عصای سفید برای محمد کیک بریدند و برای او سنگ تمام گذاشتند.

 

24 مهرماه برای پاسداشت و گرامیداشت دستاوردهای افراد نابینا که چه به عنوان مادرزاد و چه با بروز رخدادهای ناگوار نابینا شده‌اند جشن گرفته می‌شود.