به گزارش پارس نیوز، ژاپن، کره جنوبی، امارات، استرالیا، چین، تایلند، ازبکستان، قطر، ایران و عربستان ۱۰ کشوری هستند که لیگ آنها با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا و مؤسسه صنعت ورزشی آسیا نامزد بهترین لیگ قاره آسیا شده است.

این خبر اما به شکلی ناقص رسانه های عربستانی و اماراتی منعکس شده است و نام ایران و قطر در آن دیده نمی شود.

سایت البیان امارات و همچنین العربیه عربستان بدون اینکه نامی از دو کشور ایران و قطر ببرند، نام کشورهای دیگر را آورده اند.

عربستان و امارات دو کشوری هستند که به خاطر مشکلات سیاسی خواستار برگزاری بازی تیم هایشان با تیم های ایرانی در کشور بی طرف بوده اند. عربستان توانست در سه سال گذشته حرف خود را به کرسی بنشاند ولی تلاش امارات برای منزوی کردن ایران و قطر ثمری نداشته است.