به گزارش پارس نیوز، برنامه زمانبندی تمرینات تیم ملی فوتبال از سوی کادر فنی اعلام شد.

بر همین اساس تیم ملی، روز جاری (پنج شنبه) در زمین پژوهشگاه نفت و از ساعت 16 تمرینات خود را پیگیری خواهد کرد. رسانه های گروهی که قصد حضور و تهیه گزارش از تمرینات را دارند می بایست از ساعت 15:30 در محل تمرین حضور داشته باشند.

تیم ملی روز جمعه در زمین اصلی ورزشگاه آزادی تمرین می کند. زمان تمرین تیم ملی 10:45 است و رسانه های گروهی می بایست از ساعت 9:45 در محل ورزشگاه حضور داشته باشند.

لازم به توضیح است که تمام مدت زمان تمرین تیم ملی برای رسانه ها آزاد است.