به گزارش پارس نیوز، به دنبال درج نقل قولی از وزیر ورزش و جوانان مبنی بر بازنشسته بودن تعدادی از روسای فدراسیون ها با ذکر نام فرد و فدراسیون ، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: مسعود سلطانی فر در پاسخ خبرنگاران حاضر در بازیهای پاراآسیایی اندونزی در مورد بازنشستگان ورزش و روسای فدراسیون ها گفت: قانون مصوب مجلس برای همه لازم الاجراست.

بنا بر توضیح مرکز روابط عمومی و اطلاع وزارت ورزش و جوانان همانطور که اشاره شد سلطانی فر از فردی و فدراسیون خاصی نام نبرده است و صرفا اشاره صریح به اجرای قوانین کشور داشته است.

بنابراین اخبار مبنی بر تاکید وزیر بر بازنشستگی روسای فدراسیون های فوتبال و والیبال تکذیب می شود.