به گزارش پارس نیوز، 

پس از چند مصاحبه پیاپی توسط هوشنگ نصیرزاده، این بار فیروز کریمی تصمیم گرفت به او پاسخ بدهد. کریمی او را "مادر ناصرالدین شاه" خطاب کرد تا واکنش عجیبی داشته باشد.

نصیرزاده در این باره گفت: همان روز که ایشان را از دفتر کارم در باشگاه بیرون کردم نشان دادم چطور آدمی هستم.

اگر تا امشب با من تماس نگیرد و معذرت خواهی نکند، آماده هستم تا بسیاری از واقعیت‌ها را بازگو کنم. باید خطاب به ایشان بگویم که تنها امروز منتظر این اتفاق هستم. فیروز کریمی فکر کرده امیر کبیر است که به من می‌گوید مادر ناصرالدین شاه!


انتهای پیام/