به گزارش پارس نیوز، مدیران باشگاه استقلال پس از تسویه با شاکیان و مختومه کردن پرونده بدهی های طلبکاران در نهایت تمامی مدارک مورد نیازرا به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کردند .

استقلالی ها پس از تکمیل مدارک طی چند روز گذشته تمامی مدارک لازم را برای کسب مجوز حرفه ای به afc ارسال کردند .

آبی پوشان پایتخت از طریق فدراسیون فوتبال مدارک خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا فرستادند .