به گزارش پارس نیوز، رئیس باشگاه سوئدی گفت عکسی که قدوس با مدیر برنامه هایش انداخته حکایت از حضور یک چهره ناشناس دارد؛ چرا که آقای رئیس، این واسطه را نمی شناسد.

 تا همین چند روز پیش تصور می کردیم واسطه های خودمان در ماجرای تیام یک جوراهایی مشکل دارند و مدام کار را خراب می کنند؛ چه می دانستیم که در سوئد هم از این واسطه ها پیدا می شود!

سامان قدوس پسری بی حاشیه استو او داشت تا یکی، دور روز قبل فوتبالش را بی سر و صدا بازی می کرد؛ حالا باید دید آیا داستان او و دلالی که منشا این نقل و انتقال بوده،ماجرای سامان قدوس را به تیام شبیه می کند یا نه!