به گزارش پارس نیوز، مجید حسینی ۲۲ ساله،  پس از توافق با سران باشگاه ترابوزان اسپور ترکیه در آستانه انتقال به این تیم قرار گرفته است. حسینی تمام شروط قرارداد را پذیرفته و پس از نشست با سران این باشگاه ترک، قرارداد خود را امضا می کند.

در این خبر درباره دستمزد پیشنهادی ترابوزان اسپور به مدافع ملی پوش استقلال تهران، صحبتی مطرح نشده است.